راهنمای تکمیل فرم مشخصات اعضای موسسه پیام

 

۱. اطلاعات اعضا صرفا با تکمیل فرم زیر قابل قبول است.

۲. وارد نمودن کد ملی شخص الزامی بوده و مابین اعداد از (-) استفاده نشود و اعداد پشت سر هم نوشته شود.

۳. تاریخ تولد بصورت کامل نوشته شود (۱۳۸۰/۰۱/۰۱) از ورود به صورت اختصار خودداری شود.

۴. نسبت با عضو اصلی حتما بر اساس (همسر-فرزند-والدین-غیره) تکمیل شود.

۵. شماره تلفن منزل حتما با کد شهر نوشته شود.

۶. وارد نمودن شماره تلفن همراه و آدرس الزامی است.

۷. عکس افراد می بایست بصورت اسکن شده و حداکثر هر عکس با حجم ۸۰k باشد.

۸. عکس افراد با فرمت JPEG ذخیره شود.

۹. نام عکس می بایست همان کد ملی فرد باشد و مابین اعداد از (-) استفاده نشود و اعداد پشت سر هم نوشته شود.