شماره های هوشمند استانی و کشوری

زمینه مشاوره
شماره IN مشترک
تعرفه خدمات (ریال)
مرجع صدور مجوز
نام مشترک
روانشناسی
۹۰۹۹۰۷۲۸۵۶
هردقیقه۲۰۰۰۰
سازمان نظام روان شناسی ومشاوره
مرجانه غضنفری
روانشناسی
۹۰۹۹۰۷۰۵۵۱
 هردقیقه ۷۰۰۰         
سازمان نظام روان شناسی ومشاوره
محمد حسین شابهرامی
راه و ساختمان
۹۰۹۹۰۷۱۸۷۴
هردقیقه۲۰۰۰۰
سازمان نظام مهندسی  استان البرز
سعید فتوحی
طراحی ساختمان
۹۰۹۹۰۷۱۹۱۷
هردقیقه۱۰۰۰۰
وزارت راه وشهرسازی
امیر مظاهری کلهرودی
خرده فروشی لوازم ورزشی
۹۰۹۹۰۷۱۹۵۹
هردقیقه۲۰۰۰۰
اتحادیه صنف خرازی ولوازم ورزشی
هوشنگ وثوقیان
خدمات دفاتر پیشخوان دولت
۹۰۹۹۰۷۰۳۲۷
هردقیقه۱۰۰۰۰
سازمان تنظیم مقررات
احمد رضا شهیدی
مامایی
۹۰۹۹۰۷۰۹۴۲
هردقیقه۶۰۰۰
وزارت بهداشت درمان وپزشکی
فاطمه پور محمد
دندانپزشکی
۹۰۹۹۰۷۱۶۳۵
هردقیقه۲۰۰۰۰
وزارت بهداشت درمان وپزشکی
سعید رضا ملکی
خدمات کامپیوتر
۹۰۹۹۰۷۱۳۴۶
هردقیقه ۸۵۰۰
اتحادیه صنف الکترونیک
علی خب خواه
وکیل خود باشید
۹۰۹۹۰۷۱۳۳۹
هردقیقه۲۰۰۰۰
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
ارتباط نیکان
فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹۰۹۹۰۷۱۸۹۴
هردقیقه۲۹۵۰۰
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
شرکت تسنیم رایانه شرق
پزشکی
۹۰۹۹۰۷۱۴۲۱
هردقیقه۵۰۰۰
سازمان نظام پزشکی
مجتبی کریمی آبگرمانی
روانپزشکی
۹۰۹۹۰۷۲۸۷۵
هردقیقه۱۰۰۰۰
سازمان نظام پزشکی
آرش جدیری اسلامی
مامایی
۹۰۹۹۰۷۲۰۶۱
هردقیقه۱۰۰۰۰
سازمان نظام پزشکی
لیلا علی زاده امیر آباد
حقوقی
۹۰۹۹۰۷۲۸۷۰
هردقیقه۸۵۰۰
براساس اساسنامه شرکت
موسسه حقوقی بین المللی اشا ایلیا
فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹۰۹۹۰۷۲۸۴۳
هردقیقه۲۵۰۰۰
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
شرکت ایده فناوران رایان تکسان پارس
حقوقی
۹۰۹۹۰۷۲۰۲۸
هردقیقه۲۰۰۰۰
براساس اساسنامه شرکت
موسسه حقوقی عدالت گستر