فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره ۱۰۱۷/ک/۹۹

شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مخابرات منطقه البرز” اقدام نماید .
   
    کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه ، در ساعات اداری به اداره­ پشتیبانی فنی به نشانی : کرج – میدان طالقانی –  بلوار تعاون – خیابان فرهنگ – مخابرات منطقه البرز – طبقه سوم مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند، مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .
نکته : در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .
بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد.
آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکار به اداره پشتیبانی فنی : لغایت ساعت ۱۲ روز ­چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲
 
اداره پشتیبانی و تدارکات
شرکت مخابرات ایران-منطقه البرز
 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − چهارده =