فراخوان ارزیابی کیفی تجدید دوم مناقصه عمومی شماره ۱۰۱۱/ک/۹۹

 شرکت مخابرات ایران منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های ACCESS مراکز تلفنی شهدای مشکین دشت وشهیدان کولیوند” اقدام نماید .
     
 کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه، در ساعات اداری به اداره­ نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی : کرج – میدان طالقانی –  بلوار تعاون – خیابان فرهنگ – مخابرات منطقه البرز – طبقه اول مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند ، مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .
نکته : در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .
بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .
آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکار به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال : لغایت ساعت ۱۲ روز ­چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲
 
اداره پشتیبانی و تدارکات
شرکت مخابرات ایران-منطقه البرز

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − یک =