فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۷/ک/۹۹

شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های access مراکز تلفنی ثاراله و شهید آوینی ” اقدام نماید .

   

    کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه ، در ساعات اداری به اداره­ نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی : کرج میدان طالقانی بلوار تعاون خیابان فرهنگ مخابرات منطقه البرز طبقه اول  مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند، مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

نکته: در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .

بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی  توسط پیمانکار به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال   :  لغایت ساعت ۱۲ روز ­چهارشنبه  مورخ ۹۹/۰۵/۲۲

                                                                                                                                                                   اداره پشتیبانی و تدارکات

شرکت مخابرات ایران-منطقه البرز

 

 

 

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =