فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۶/ک/۹۹

 شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های access مراکز تلفنی شهید فهمیده ” اقدام نماید .

     

 کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه ، در ساعات اداری به اداره­ نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی: کرج میدان طالقانی – بلوار تعاون – خیابان فرهنگ – مخابرات منطقه البرز – طبقه اول  مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند ، مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

نکته : در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .

بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی  توسط پیمانکار به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال   :  لغایت ساعت ۱۲ روز ­چهارشنبه  مورخ ۹۹/۰۵/۲۲

 

اداره پشتیبانی و تدارکات

شرکت مخابرات ایران-منطقه البرز

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 8 =