فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۱/ک/۹۹

 شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه انتقال کابل هوایی و سیستم هایaccess مراکز تلفنی طالقانی، کوثر و شهیدان لطفی ” اقدام نماید .

       کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه ، در ساعات اداری به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی: میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ، مخابرات منطقه البرز ، طبقه اول مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .
نکته: در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .
بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

 

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکار  به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال  :
لغایت ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲
 
اداره ­پشتیبانی و تدارکات
شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز
 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =