فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۴/ک/۹۹

شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم هایaccess مراکز تلفنی شهید آثاری ، قائم و امیر کبیر  ” اقدام نماید .

       کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه، در ساعات اداری به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی : میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، مخابرات منطقه البرز ، طبقه اول مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

نکته: در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .

بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکار  به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال : لغایت ساعت ۱۲  روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲

 

 

                                                                                             اداره ­پشتیبانی و تدارکات

شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز

 

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 6 =