فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۳/ک/۹۹

شرکت مخابرات ایران –  منطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم هایaccess مراکز تلفنی شهید نصرآبادی و شهدای گرمدره  ” اقدام نماید .

  

     کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه، در ساعات اداری به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی : میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ، مخابرات منطقه البرز ، طبقه اول مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

نکته: در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .

بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکاربه اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال : لغایت  ساعت۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲

 

 

                                                                                              اداره­ پشتیبانی و تدارکات

شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 7 =