فراخوان ارزیابی کیفی تجدید اول مناقصه عمومی شماره ۱۰۰۲/ک/۹۹  

 

شرکت مخابرات ایرانمنطقه البرز در نظر دارد جهت ” نگهداری شبکه انتقال کابل هوایی و سیستم هایaccess مراکز تلفنی خاتم،شهید صدوقی و شهید خوش طینت  ” اقدام نماید .

   
 کلیه متقاضیان واجد شرایط می­توانند از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن معرفی­نامه، در ساعات اداری به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال به نشانی  : میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ، مخابرات منطقه البرز ، طبقه اول مراجعه و سند ارزیابی را دریافت و با توجه به مندرجات سند مدارک ارزیابی خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
نکته : در این مرحله تنها ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و پس از ارزیابی ، از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد دعوت خواهد شد .
بدیهی است ارائه اطلاعات و ارزیابی کیفی ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .
هزینه چاپ آگهی در جراید بر عهده برنده مناقصه می­باشد .

 

آخرین مهلت تحویل مدارک ارزیابی توسط پیمانکار  به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال : لغایت ساعت۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲
                                                                                                                                                               اداره ­پشتیبانی و تدارکات
شرکت مخابرات ایران – منطقه البرز

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + بیست =