ادامه طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران تا پایان شهریور ماه برای گروه های خاص

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مساعدت با گروهی از همکاران ، طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران برای همکاران دارای بیماری زمینه ای خطرناک (تنفسی حاد ، قلبی، دیابتی ، دیالیزی و سرطانی) و همچنین بانوان شاغل باردار و دارای فرزند زیر شش سال تا ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد .
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران ، به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مساعدت با گروهی از همکاران ، طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران برای گروهی از همکاران شاغل، شامل: همکاران دارای بیماری زمینه ای خطرناک (تنفسی حاد ، قلبی، دیابتی ، دیالیزی و سرطانی) با ارایه گواهی پزشکی از پزشک متخصص عفونی یا داخلی و همکاران خاص عطف به سابقه و موافقت مدیر حوزه مربوطه و همچنین بانوان باردار، شیرده و دارای فرزند زیر شش سال تا ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد .

گفتنی ست، بر اساس تصمیمات ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت مخابرات ایران ، طرح دورکاری در ستاد و مناطق مخابراتی سراسر کشور، برای کارکنانی که شرایط فوق را دارند و فعالیت آنها در منزل قابل انجام است ، تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ تمدید شد .

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 4 =