فراخوان عمومی جهت ارزیابی پیمانکاران 

با عنایت به مناقصات پیش رو و جهت ارزیابی پیمانکاران جدید و بررسی و بازبینی مجدد نمرات ارزیابی پیمانکاران مشغول به کار در سطح منطقه ، از  پیمانکاران علاقه مند به همکاری دعوت می شود مدارک خود را ( به شرح ذیل ) به اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال تحویل و یاجهت کسب اطلاعات بیشتر با  مهندس امامی  به شماره تلفن ۳۲۵۷۵۰۴۲ تماس حاصل نمایند .
 
((مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی پیمانکاران))
۱- اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت ( کپی + اصل )
۲- مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ( کپی + اصل )
۳- سوابق کاری مدیر عامل و هیئت مدیره ( کپی )
۴- وضعیت تملک شرکت ( اصل + کپی )
۵-کپی ۴ صفحه اول قرارداد به همراه تهیه جدول قراردادها و جمع کل در ۳سال گذشته
۶- گردش مالی به همراه جمع کل یک ساله شرکت ( اصل با مهر بانک +کپی )     
      ” لازم به ذکر است گردش مالی می بایستی به نام شخص حقوقی باشد “
۷- ارائه مفاصا حساب از تامین اجتماعی مربوط به یک سال گذشته ( کپی )
۸- اموال منقول و غیر منقول مربوط به شرکت ( اصل + کپی )
۹- لیست تجهیزات فنی بهمراه فاکتور خرید
۱۰- ارائه اظهار نامه و صورتحساب مالی و مربوط به یکسال گذشته همراه با تائیدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مهر/ پرفراژ )

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × پنج =