پنجمین روز از هفته پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه البرز

مخابرات منطقه البرز در پنجمین روز ازهفته پدافند غیرعامل با شعار” جامعه سالم وآماده در برابر تهدیدات نوین ” در مانوری مشترک با شرکت ارتباطات زیرساخت استان ، نسبت به قطع فیبر ارتباطی مابین مراکز شهید خوش طینت با PC ، جهت تست پروتکشن ارتباط شرکت ارتباطات سیار با STD البرز ، اقدام نمود .

در این مانور که با حضور مهندس همت زاده مدیر منطقه ، مهندس سوادزاده معاون شبکه ، مدیران انتقال ، دیتا و روسای ادارات حراست و روابط عمومی منطقه البرز در مرکز TMN اداره نگهداری و مدیریت سیستمهای انتقال با موفقیت انجام شد ، دکتر زارع مدیرکل شرکت زیرساخت استان و آقای عیسی آبادی معاون مدیر کل حراست شرکت مخابرات ایران نیز حضور داشتند .

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =