ابلاغ آیین نامه بازنشستگی تشویقی سال ۱۳۹۷ کارکنان شرکت مخابرات ایران

آیین نامه بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۹۷ پس از تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و سیر مراحل اداری آن ، ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بر اساس سیاست های شرکت مبنی بر حفظ کرامت و شأن کارکنان و قدردانی از زحمات سی ساله آنان در خدمت به جامعه ارتباطات کشور و همچنین تصویب آیین نامه بازنشستگی تشویقی سال ۱۳۹۷ کارکنان توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مفاد این آیین نامه بر اساس مصوبه شماره ۳۴/۹۷ مورخه ۹۷/۱۰/۲۳ ابلاغ شد .

مفاد این آیین نامه عبارتند از :

رعایت کلیه مفاد آیین نامه مذکور در خصوص افراد مشمول الزامی است .
مهلت ارایه درخواست همکاران مشمول (موضوع ماده ۵ آیین نامه) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا پایان وقت اداری ۹۷/۱۱/۳۰ می باشد ، ضروری است فرم درخواست بازنشستگی از طریق سامانه HRIS توسط همکاران متقاضی ثبت گردد .
متقاضی می بایست پرینت درخواست بازنشستگی ثبت شده در سامانه HRIS (فرم شماره ۱ ) را پس از ثبت امضاء و اثر انگشت به واحد منابع انسانی شرکت /منطقه ذیربط تحویل نمایند .
با عنایت به انجام مراحل فرایند بازنشستگی از طریق سامانه HRIS و محدودیت زمانی طرح باز نشستگی تشویقی سال ۹۷ ضروری است بررسی اعلام نظر در خصوص درخواستهای خاتمه خدمت واصله به کارتابل مدیران ما فوق افراد متقاضی و همچنین کاربران واحد منابع انسانی ، در اسرع وقت صورت پذیرد .

کارکنان ۷% مشمول این آیین نامه ، بایستی علاوه بر ثبت تقاضای بازنشستگی در سیستم ، فرم درخواست بازنشستگی مربوط به سازمان تامین اجتماعی ( فرم شماره ۱ پیوست بخشنامه ۳۸/۲ ، مستمری ها ) تکمیل و رأساً ، نسبت به مراجعه به شعبه ی مربوطه و اخذ تاییدیه و تحویل آن به واحد منابع انسانی در مهلت زمانی مقرر در ماده ۵ ایین نامه ، اقدام نمایند تا ابلاغ بازنشستگی متقاضیان در سال ۹۷ صادر شود . بدیهی است تاییدیه های صادره در سال ۹۸ و به تبع آن ابلاغ های بازنشستگی صادره در سال ۹۸ مشمول این آیین نامه نخواهد بود .

واحد های منابع انسانی می بایست قبل از تایید نهایی فرم بازنشستگی افراد متقاضی در سامانه HRIS تمامی مراحل اجرایی از جمله تطبیق اطلاعات فرم با سوابق پرونده پرسنلی فرد ، بررسی و محاسبه کل سوابق قابل قبول ، تاییدیه صندوق بازنشستگی ذیربط ( مربوط به کارکنان ۷% ) اخذ فرم استمرار تابعیت از صندوق بازنشستگی کشوری ( مربوط به کارکنان ۹% ) و سایر موارد مرتبط را انجام داده و پس از حصول اطمینان از کامل بودن مستندات لازم اقدام نمایند .
واحد منابع انسانی موظف است یک نسخه پرینت از تقاضای ثبت شده فرد متقاضی تهیه و پس از اخذ امضاء و اثر انگشت متقاضی ، در پرونده وی ضبط نماید .

کلیه واحدهای منابع انسانی شرکت /مناطق می بایست ابلاغ بازنشستگی مشمولین را حدا کثر تا پایان وقت اداری ۹۷/۱۱/۲۷ صادر نمایند و ابلاغ های بازنشستگی که در سال ۹۸ صادر گردد ، مشمول این آیین نامه نخواهد بود .

پس از صدور ابلاغ بازنشستگی ( برابر ضوابط مربوطه ) فرم شماره ۲ به صورت کامل و دقیق طبق مندرجات فرم و محاسبات دقیق با رعایت ماده ۱۱ از طریق اتوماسیون اداری به معاونت محترم مالی و امور مجامع شرکت های تابعه و رونوشت آن به معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ارسال گردد .

در پایان وقت اداری ۹۷/۱۲/۱۱ کلیه مناطق و شرکت های تابعه می بایست اسامی نفرات مشمول و تایید شده نهایی خود را طی لیست با مشخصات کامل و تاریخ ابلاغ بازنشستگی به معاونت توسعه سرمایه انسانی ارسال نمایند .

از مجموع مطالبات ناشی از ( پاداش قانونی ، تشویقی و ذخیره مرخصی ) ، مبلغ پانصد میلیون ریال تا پایان سال ۹۷ به بازنشستگان مشمول این ایین نامه پرداخت و مابقی مطالبات تا پایان خرداد ماه سال ۹۸ تسویه خواهد شد .

گفتنی است برای پاسخگوئی به سوالات احتمالی متقاضیان می توانند با خانم فخاری کارشناس اداری و منابع انسانی به شماره تلفن ۳۲۵۷۵۱۷۹ تماس بگیرند .

برای مشاهده دستورالعمل بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات ایران در سال ۹۷ به لینک زیر مراجعه کنید .

دستورالعمل-بازنشستگی-تشویقی-کارکنان-در-سال-۹۷

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =