برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه البرز

نظام پیشنهادات در سازمان یکی از شاخصهای تحقق پذیری مدیریت مشارکتی و بهره گیری از دانش ضمنی کارکنان در انجام امور می باشد .

در راستای نیل به این هدف و آشنائی بیشتر همکاران با مفاهیم و دستورالعمل های اجرائی  این مبحث ، جلسه ای بصورت ویدیو کنفرانس با حضور همکاران ستادی و همزمان همکاران شهرستانها برگزار شد .

در این جلسه خانم کشاورزی رئیس اداره کارگزینی و دبیر کمیته جامع تخصصی به ارائه و تبیین موضوعات و مفاهیم نظام پیشنهادات پرداخت و در پایان به سوالات همکاران در این خصوص پاسخ داد .

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 10 =