سير تحول مخابرات

 

تلفنتاريخچه و سير تحول مخابرات در كشور ايران

 

سال ۱۲۳۶ – نصب اولين خط تلگراف در ايران بين تهران و چمن سلطانيه ( اردوگاه تابستاني ناصر الدين شاه در نزديكي زنجان )

سال ۱۲۳۸ – اتصال خط تلگراف ايران به شبكه تلگراف روسيه

سال ۱۲۴۸ – عضويت ايران در اتحاديه بين المللي تلگراف

سال ۱۲۵۵ – تبديل اداره تلگراف به وزارت تلگراف

سال ۱۲۶۹ – راه اندازي اولين خط تلفن در ايران بين ايستگاه ماشين دودي و شهر ري

سال ۱۳۰۴ – نصب اولين مركز تلفن مغناطيسي با ۱۲۱۲ شماره در تهران

سال ۱۳۰۵ – بهره برداري از تلفن مغناطيسي در تهران

سال ۱۳۰۸ – تبديل نام وزارت پست و تلگراف به وزارت پست و تلگراف و تلفن و واگذاري مسئوليت مربوط به امور تلفن به اين وزارتخانه

سال ۱۳۱۰ – خريد سهام شركت كل تلفن توسط دولت و تاسيس شركت سهامي تلفن ايران.

سال ۱۳۱۱ – افزايش پنج هزار شماره به ظرفيت تلفن هاي مغناطيسي تهران

سال ۱۳۱۶ – آغاز به كار اولين مركز تلفن خودكار با شش هزار شماره ظرفيت

سال ۱۳۲۰ – خريد خطوط تلفن كارير متفقين توسط دولت ، همزمان با خروج نيروهاي متفقين از ايران

سال ۱۳۳۱ – تصويب قانون ملي شدن ارتباطات تلفني كشور در مجلس شوراي ملي

سال ۱۳۳۹ – نصب و راه اندازي اولين مراكز تلكس غير اتوماتيك در تهران و خرمشهر

سال ۱۳۴۱ – نصب اولين مراكز خودكار EMD در تهران و عقد قرارداد به منظور ايجاد مراكز مشابه در ۵۸ شهر

سال ۱۳۴۳ – آغاز استفاده از سيستم مايكروويو در مخابرات كشور

سال ۱۳۴۴ – بهره برداري از خط مايكروويو سرتاسري سنتو

سال ۱۳۴۵ – تاسيس كارخانجات مخابراتي ايران

سال ۱۳۴۸ – راه اندازي و بهره برداري از ايستگاه زميني شهيد قندي ( اسد آباد ) همدان ، بهره برداري از اولين خط كابل ارتباطي بين شهري ( PCM ) بين تهران و كرج ، تاسيس مركز آموزش مخابرات

سال ۱۳۴۹ – تاسيس مركز تحقيقات مخابرات، اجراي طرح تلفن خودكار بين المللي .

سال ۱۳۵۰ – تاسيس شركت مخابرات ايران وشركت صنايع مخابراتي راه دور ايران .

سال ۱۳۵۲ – تاسيس شركت طرح و توسعه تلفن ايران

سال ۱۳۵۳ – آغاز به كار دوازده مركز تلكس كامپيوتري در تهران و برخي ازمراكزاستانها

سال ۱۳۵۵ – برقراري امكان ارتباط مستقيم تلفني مشتركين تهراني با آمريكا

سال ۱۳۵۸ – نصب اولين سيستم نيمه خودكارPABX

سال ۱۳۶۴ – تاسيس كارخانه كابل شهيد قندي يزد

سال ۱۳۶۵ – عقد قرارداد براي اجراي فاز اول شبكه ديتا با شركت هيوز ،راه اندازي وبهره برداري از مركز ارتباطات ماهواره اي اصفهان و بومهن

سال ۱۳۶۷ – نصب اولين خط كابل كواكسيال بين شهري در ايران بين شهرهاي اصفهان و تهران،نصب و راه اندازي سيستم ده هزار شماره اي فراخوان .

سال ۱۳۶۸ – آغاز بهره برداري از كارخانجات كابل شهيد قندي يزد ، بهره برداري از اولين مركز سوئيچ ديجيتال ايران در تهران ( مركز دانشگاه تهران ). افتتاح خط فيبرنوري بين شهري بين تهران و كرج .

سال ۱۳۷۰ – بهره برداري از اولين آنتن ماهواره اي اينمارست، بهره برداري ازكابل فيبرنوري دريايي ايران – امارات بين بنادر جاسك و فجيره ورود سيستم ديجيتالي ۲۵۶ شماره اي ( فجر ) به شبكه مخابراتي كشور، شروع به كار شبكه فراخوان ايران با چهار هزار مشترك

سال ۱۳۷۱ – اخذ موافقت اصولي ايجاد دانشكده علمي و كاربردي مخابرات، عقد قرار داد براي اجراي فاز دوم شبكه ديتا با شركت هيوز ، بهره برداري از آنتن وي ست ( VSAT ) براي نخستين بار در كشور .

سال ۱۳۷۲ – بهره برداري از مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي به عنوان دومين مركز مخابراتي ايران.

سال ۱۳۷۳ – توسعه شبكه تلفن تهران از يك ميليون شماره به دو ميليون شماره ، ايجادشبكه تلفن سيار در كشور.

سال ۱۳۷۴-تصويب اساسنامه تاسيس شركت هاي سهامي مخابرات استان ها در مجلس شوراي اسلامي .

سال ۱۳۷۵ – آغاز فعاليت شركت هاي سهامي مخابرات استان ها،گسترش شبكه تلفن همراه در سطح ۳۵ شهر و طراحي يك ميليون شماره تلفن همراه ، اتصال ۱۷۰ شهر به شبكه ارتباطات ديتا ، توسعه شبكه وي ست ( (VSAT به ميزان هفتاد درصد، برگزاري سومين اجلاس وزيران پست و مخابرات كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران .

سال ۱۳۷۶ – واگذاري يك ميليون و ۷۹۰ هزار شماره تلفن همراه ، توليد مراكز پرظرفيت ديجيتال TMC/ NEAXI با فناوري ژاپن با برخورداري از دانش فناوري مخابراتي در زمينه سيگنالينگ و شبكه ISDN .

سال ۱۳۷۷- بهره برداري از پروژه كابل نوري آسيا ، اروپا (TAE) ، واگذاري سرويسهاي ويژه تلفن ثابت به مشتركين در سطح وسيع سال ۱۳۷۸- دايري بيش از يك ميليون شماره تلفن ثابت ، تامين ارتباط مخابراتي ۴۳۰۰ روستا، اجراي بيش از ۲۵۰۰ كيلومتر كابل كشي نوري در سطح شبكه مخابراتي ، تشكيل ستاد مقابله با بحران رايانه در سال ۲۰۰۰ ميلادي .

سال ۱۳۷۹ – آغاز عمليات طرح شماره گذاري نامبرينگ در سطح كل كشور كه با اجراي اين پروژه شبكه مخابراتي كشور به ۹۲ منطقه تقسيم گرديده ، كه در هر منطقه چندين شهر ، شهرستان و توابع آن را شامل مي شود .واگذاري ۴۷۲ هزار شماره تلفن همراه ، فروش يك ميليون و ۲۵۰ هزار فقره فيش تلفن همراه ، دايري يك ميليون و ۱۰۰ هزار شماره تلفن ثابت ، تامين ارتباط مخابراتي ۵ هزار روستا، تغيير ساختار مبني بر پروژه تجديد ساختار صورت گرفته در ITU و ادامه خصوصي سازي برخي خدمات و فعاليتهاي مخابرات .

سال ۱۳۸۰ – ادامه اجراي طرح شماره گذاري نامبرينگ در سراسر كشور ، دايري يك ميليون و ۱۲۴ هزار شماره تلفن همراه ، افتتاح شبكه ي ديتا در تهران با ظرفيت ۱۰۰۰ پورت ( يك ميليون نفر كاربر و ۵۰ شبكه اختصاصي ) ، افتتاح سيستم بي سيم محلي (WLL ) ، طراحي پروتكل سيگنالينگ شماره ۷ در سوئيچ ۵ K استفاده از سيستم مخابراتي debit card ، اتصال ايران به شبكه تلفن همراه اروپا و ارائه سرويسهاي نوين تلفن ثابت به مشتركين .

سال ۱۳۸۱ – نخستين مرحله واگذاري تلفن همراه ماهواره اي ثريا در كشور ، راه اندازي اولين تلفن امداد جاده اي در كشور، جايگزيني سوئيچ بين الملل ISCI به منظور سهولت برقراري ارتباطات بين الملل و افزايش كارايي شبكه ، توسعه ارتباطات روستايي به طوريكه ۸۹ درصد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار داراي ارتباط مخابراتي گرديده اند و برخورداري از ضريب نفوذ تلفن ثابت معادل ۷۳/۱۹ در صد .

سال ۱۳۸۲ – اجراي طرح نامبرينگ شماره تلفن هاي همراه در سراسر كشور ، تهيه طرح جامع شبكه ملي ديتا در برنامه ي سوم توسعه ، تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، رسيدن به شبكه ارتباطات ثابت با ۳/۱۵ ميليون مشترك ، برخورداري از شبكه تلفن همراه با ۴/۳ ميليون مشترك ، ۴۰ هزار روستاي داراي ارتباط در سراسر كشور ،

سال ۱۳۸۳ – شبكه مخابراتي كشور داراي ۱۷ ميليون و ۷۹۸ هزار مشترك تلفن ثابت از نوع سيستم ديجيتال ، ۵ ميليون و۷۵ هزار مشترك تلفن همراه ، ۴۳۸۰۰ روستاي داراي ارتباط، ظرفيت شبكه انتقال اطلاعات به ميزان ۷۶ هزار و ۹۱۰ مگابيت ، شبكه فيبرنوري به ميزان ۳۰ هزار كيلومتر در سطح كشور ، و ارائه مجوز واگذاري ۷ ميليون شماره تلفن ثابت و همراه به بخش خصوصي ، راه اندازي نخستين مركز جامع خدمات كاربردي فناوري اطلاعات روستايي كشور در روستاي قرن آباد گرگان ، ابلاغ قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، برگزاري پنجمين نمايشگاه بين المللي مخابرات ، فناوري اطلاعات و شبكه ها ( تلكوم ۲۰۰۴ ميلادي ) در نمايشگاه بين المللي تهران و فراهم شدن امكانات زيرساختي شبكه ي تلفن همراه كشور .

سال ۱۳۸۴ -كاهش ۵۰ درصدي تعرفه هاي اينترنت در كشور، بهره برداري از پروژه هاي ملي شارع با ظرفيت ۵ هزار مگابيت – افتتاح شبكه تلفن همراه اعتباري در تهران و واگذاري ۴۵۵ هزار و ۸۵۵ شماره تلفن همراه اعتباري ، افتتاح شبكه ي ملي فيبرنوري به ميزان ۵۶ هزار كيلومتر ، راه اندازي ۲ هزار دفتر خدمات ICT روستايي ، افتتاح نخستين مركز خدمات داده اينترنتي در ايران ،انعقاد قرارداد با شركت MTN به منظور راه اندازي شبكه اپراتور دوم تلفن همراه ، اجراي طرح هشت رقمي شدن شماره تلفنهاي مشتركين تهراني ،ثبت نام تلفن همراه در سراسر كشور ( ۸ ميليون فقره فيش ) ، افتتاح پروژه ي كابل دريايي ايران – كويت به طول ۳۲۵ كيلومتر ، برخورداري از شبكه تلفن ثابت با ۲۰ ميليون و ۳۴۰ هزار مشترك ، بيش از ۸ ميليون و ۵۱۰ هزار مشترك تلفن همراه ، ۴۷ هزار و ۹۵۵ روستاي داراي ارتباط .

سال ۱۳۸۵- شبكه مخابراتي كشور داراي۲ ۲ ميليون و ۲۶۲ هزار مشترك تلفن ثابت ، ۱۵ ميليون و ۳۸۵ هزار مشترك تلفن همراه ، ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه به ترتيب معادل ۵۷/۳۲ درصد و ۲۰/۲۲ درصد ، ۱۶۷ هزار دستگاه تلفن همگاني شهري و ۸۹ هزار دستگاه تلفن همگاني راه دور و اجراي ۷۵۰۰۰ كيلومتر فيبرنوري در سطح شبكه مخابراتي كشور و ۲۲۸۲ روستاي برخوردار از خدمات ICT روستايي ،يك ميليون و ۳۷۱ هزار و ۷۱۲ كانال انتقال ، ۱۶ هزار و ۳۹۲ پورت قابل دسترسي ديتا، ۸۶ هزار و ۶۲۷ پورت منصوبه ديتا، ۹۴۲ شهر تحت پوشش فناوري اطلاعات و ۱۲ ميليون كاربر اينترنت در سطح كشور مي باشد و بهره برداري آزمايشي اپراتور دوم در چند شهر كشور و آغاز واگذاري تلفن همراه از طريق شركت ايرانسل به متقاضيان در تهران و چند شهر كشور ، اجراي دومين بخش بهينه سازي شبكه تلفن همراه كشور ، افتتاح مسير فيبرنوري ايران – افغانستان به طول ۱۵۰ كيلومتر ، ثبت نام لفن همراه در بهمن ماه ۸۵ و دايري تمامي فيش ها قبل از پايان سال از جمله اقدامات مخابرات در سال ۸۵ مي باشد

.
سال ۱۳۸۶- افزايش يك ميليون و ۳۳۰ هزار شماره تلفن ثابت در سال ۸۶ و رسيدن به ۲۳ ميليون و ۹۵۷ هزار مشترك با ضريب نفوذ ۴۶/ ۳۳ درصد ، ورود ۹ ميليون و ۱۲۵ هزار مشترك به شبكه ي تلفن همراه در سال ۸۶ و رسيدن به ۲۴ ميليون و ۵۱۰ هزار مشترك با ضريب نفوذ ۲۰/۳۴ درصد ، قرارداشتن يك هزار و ۳۵ شهر تحت پوشش شبكه ي تلفن همراه ، اتصال سه هزار و ۱۵۱ روستا در سال ۸۶ و رسيدن به ۵۲ هزار و ۷۸۳ روستاي داراي ارتباط ، ايجاد ۷۷۵۰۰ كيلومتر فيبرنوري در سراسر كشور از ابتدا تا پايان ۸۶ ، نصب و راه اندازي۲۷ هزار و ۵۵ دستگاه تلفن همگاني و گذر از مرز ۱۹۵ هزار ، رسيدن به ۱۸ ميليون كاربر و ضريب نفوذ ۵۰/۲۷ در اينترنت افزايش پهناي باند بين الملل به ميزان ۱۰۸۷۰ مگابيت بر ثانيه ، دايري۲۰ هزار و ۴۱۴ پورت دسترسي در سال ۸۶ و رسيدن به۳۶ هزار و ۸۰۶ پورت ، دايري ۳۳۷۵ دفتر ICT روستايي در سال ۸۶ و رسيدن به۵ هزار و ۶۷۲ دفتر ايجاد بستر لازم براي اتصال۷ هزار و ۱۱ بانك به بانكداري الكترونيك در سال ۸۶ و رسيدن به۱۶ هزار و ۲۷۳شعبه ، ايجاد بستر لازم براي اتصال۵۹ دانشگاه به اينترنت در سال ۸۶ و رسيدن به ۳۲۴ دانشگاه ، ايجاد بستر لازم براي اتصال ۴ هزار و ۸۱۳ مدرسه به شبكه ي ملي اينترنت ، هماهنگي با بخش خصوصي براي توليد تجهيزات تلفن همراه ، حمايت عملي از توليد داخلي در صنعت مخابرات در قالب شوراي راهبري و همچنين پرداخت وام به توليد كنندگان داخلي ، واگذاري تلفن ثابت به روز در شهرهای کشور ، فراگيري خدمات پيامك (SMS) به عنوان يك وسيله ي ارتباطي ارزان ، ارتباط رومينگ با ۲۲ كشور و ۴۱ اپراتور در سال ۸۶ و رسيدن به ۱۰۰ كشور و ۲۱۰ اپراتور در پايان ۸۶ ،
راه اندازي شبكه سراسري هوشمند IN با خدمات :
 كارت اعتباري
 -نظرسنجي
 شبكه خصوصي مجازي
 مشاوره تلفني
 شماره اختصاصي
 شماره فراگير
 -مكالمه هاي انبوه
افزايش پهناي باند اينترنت كشور تا ۵/۴ برابر ، اقدام عملي در راستاي خصوصي سازي مخابرات و فراهم كردن بستر لازم براي رفتن به بورس و واگذاري سهام ، كاهش قيمت تمام شده ي برخي از خدمات مخابرات
كاركرد بخش خصوصي (از ابتدا تا پايان ۸۶ ) : واگذاري ۴ ميليون و ۳۸۲ هزار شماره تلفن همراه ، واگذاري ۱۳۲ هزار و ۲۶۴ پورت اينترنت پرسرعت .

سال ۱۳۸۷ – در سال ۸۷ ، برخورداری شبکه مخابراتی با۲۴۷۴۹۴۴۸  مشترک تلفن ثابت ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل ۳۴ درصد ، تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۳۱۲۹۷۶۶۹ مشترک ، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل ۹۸/۴۲ درصد ، جاده های تحت پوشش معادل ۳۷۲۹۲ کیلومتر ، تعداد ۸۱۹۶ دفترICT روستای ، افزایش پهنای باند بین الملل معادل ۲۲۹۹۲ مگابیت بر ثانیه ، ۵۲۸۶۷ پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان ۲۰۳۵۵ شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل ۲۰ میلیون و ۱۵ هزار کاربر ، ۲۳۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه تلفن همگانی .
لازم به ذکر است در تاریخ ۸۷/۵/۱۹ مخابرات به بورس راه یافته است و در مرحله اول عرضه ی ۵ درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس محقق گردید .

سال ۱۳۸۸ -در سال ۸۸ ، برخورداری شبکه مخابراتی با۲۵۴۱۰۳۶۱  مشترک تلفن ثابت ، ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل ۳۶/۳۴ درصد ، تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۳۵۴۲۷۱۰۱ مشترک ، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل ۹۳/۴۷ درصد ، جاده های تحت پوشش معادل ۴۰۲۳۸ کیلومتر ، تعداد ۹۸۱۲ دفترICT روستای ، افزایش پهنای باند بین الملل معادل ۲۶۱۵۴ مگابیت بر ثانیه ، ۹۱۰۱۶ پورت دسترسی دیتا ، بانکداری الکترونیکی به میزان ۲۲۳۹۸ شعبه ، تعداد کاربران اینترنت معادل ۲۵ میلیون و ۸۱۰ هزار کاربر ، ۲۵۱ هزار و ۶۲۲ دستگاه تلفن همگانی .
تحقق کامل خصوصی سازی در مهرماه ۸۸ و انتخاب مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره و مشغول به کار شدن آنان .

سال ۱۳۸۹ – در سال ۸۹ ، شبکه مخابراتی کشور دارای ۶/۲۵ میلیون مشترک تلفن ثابت و با ضریب نفوذی معادل ۰۵/۳۴ و ۳/۴۱ میلیون مشترک تلفن همراه و ضریب نفوذی معادل ۸/۵۴ درصد و ۱۱۲۰ شهر تحت پوشش شبکه تلفن همراه ، تعداد کاربران اینترنت ۵/۲۷ میلیون کاربر ، تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل ۳۰۴ هزار پورت و برخورداری از شبکه فیبرنوری معادل ۱۴۶ هزار کیلومتر و ۹۹۰۰ دفتر ICT روستایی و ۸/۵۲ هزار روستای دارای ارتباط و …

سال ۱۳۹۰ – دایری نزدیک به ۶ میلیون تلفن همراه در سال ۹۰ و رسیدن به شبکه تلفن همراه با ۴۷ میلیون مشترک و ضریب نفوذ ۷/۶۱ درصد و تعداد مشترکین تلفن ثابت از مرز ۳/۲۶ میلیون مشترک فراتر رفته و ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز معادل ۶/۳۴ می باشد .
و تعداد کاربران اینترنت نیز معادل ۵/۲۸ میلیون کاربر می باشد و تعداد پورت دسترسی دیتا نیز ۷۰۰ هزار پورت می باشد و ۱۱۵۴ شهر نیز تحت پوشش تلفن همراه است و ۱۰ هزار روستا نیز مجهز به خدمات ICT روستایی و در ۵۳ هزار روستا ارتباط مخابراتی برقرار شده است .

سال ۱۳۹۱ – در سال ۹۱ بیش از ۵/۸ میلیون شماره تلفن همراه دایر و تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر کشور از مرز ۶/۵۵ میلیون مشترک گذشته است و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در پایان سال ۹۱ معادل ۴/۷۳ درصد می باشد . در بخش تلفن ثابت نیز شبکه تلفن ثابت در حال حاضر (پایان ۹۱ ) دارای ۱/۲۷ میلیون مشترک و ضریب نفوذ معادل ۸/۳۵ درصد می باشد . تعداد تلفن همگانی شهری و راه دور نیز معادل ۲۰۶ هزار دستگاه می باشد و تعداد شهرها و جاده های تحت پوشش تلفن همراه به ترتیب ۱۱۶۳ شهر و ۶۴ هزار کیلومتر جاده می باشد و تعداد آنتن های BTS معادل ۲۲ هزار آنتن و کشور ایران تا پایان سال ۹۱ با ۱۱۲ کشور (۲۷۱ اپراتور) ارتباط رومینگ بین الملل برقرار نموده است . در بخش توسعه فناوری اطلاعات تا پایان سال ۹۱ تعداد پورت های دایر شده ADSL معادل ۷/۱ میلیون پورت و علاوه بر این ۴/۱ میلیون پورت ADSL نیز توسط بخش خصوصی در استانها دایر شده است . در بخش توسعه شبکه ارتباطات روستایی در ۸/۵۲ هزار روستا و مزرعه کشور نیز تامین ارتباط مخابراتی شده است و بیش از ۱۰ هزار روستای کشور نیز دارای خدمات ICT روستایی و ۴۶ هزار روستا نیز تحت پوشش تلفن همراه می باشد . در ضمن در سال ۹۱ اجرای پروژه تغییر و تحول به صورت جدی دنبال و احکام مدیران سطح دو توسط مدیریت عامل شرکت مخابرات ایران صادر و در سال ۹۲ نیز این روند با سرعت بیشتری در حال اجرا می باشد .

سال ۱۳۹۲ – شبکه مخابراتی کشور تا پایان سال ۹۲ دارای ۴/۲۸ میلیون تلفن ثابت و با ضریب نفوذی معادل ۹/۳۶ درصد و ۵۷ میلیون مشترک تلفن همراه و با ضریب نفوذی معادل ۸/۷۳ درصد و ۷/۲ میلیون پورت پر سرعت بهره برداری شده و ۸/۳ میلیون پورت منصوبه در سطح کل کشور ، پرداخت سود به ازاء هر سهم معادل ۴۳۵ ریال به سهامداران ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین ارزیابی مدیریت مالی شرکت ، کسب رتبه سوم در سودآوری ، رتبه پنجم در اشتغال زایی ، رتبه دوم در بالاترین ارزش افزوده ، رتبه دوم در بالاترین ارزش بازار در سال ۹۲ ، اجرای ۱۰۸ هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه .

سال ۱۳۹۳ – در پایان سال ۹۳ تعداد مشترکین تلفن ثابت معادل ۴/۲۹ میلیون مشترک و ضریب نفوذی معادل ۶/۳۷ درصد و تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۶۳ میلیون مشترک و ضریب نفوذی معادل ۵/۸۰ درصد و تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل ۳/۵ میلیون پورت منصوبه و ۴ میلیون پورت دایری مشغول بکار ، تعداد تلفن های منصوبه ثابت در سراسر کشور معادل ۷/۳۳ میلیون شماره ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین گواهینامه ارزیابی مدیریت مالی ، کسب گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ، پرداخت سود به ازاء هر سهم معادل ۴۰۰ ریال به سهامداران ، دریافت مجوز واگذاری فعالیت نسل سوم و بالاتر به مخابرات

سال ۱۳۹۴ – شبکه مخابراتی کشور دارای ۶/۳۴ میلیون مشترک تلفن ثابت و ضریب نفوذی معادل ۲/۳۸ درصد و تعداد مشترکین تلفن همراه معادل ۶۷ میلیون مشترک و ضریب نفوذ ۲/۸۰ درصد و تعداد پورتهای دسترسی دیتا معادل ۴/۶ میلیون پورت منصوبه و ۸/۴ میلیون پورت دایری ، کسب رتبه سوم در بالاترین ارزش بازار ،کسب رتبه چهارم در سودآوری ، کسب رتبه پنجم در ارزش افزوده ، کسب رتبه پانزدهم در فروش و درآمد در ارزیابی صد شرکت برتر سال ۹۴ ، پرداخت سود به ازاء هر سهم ۴۵۰ ریال به سهامداران ، دریافت جایزه ملی ، تندیس بلورین ، گواهینامه ارزیابی مدیریت مالی شرکت .

سال ۱۳۹۵ – اجرای گام اوّل برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول مخابرات – سال ۹۵ آغاز یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت
تحقق طرح یکپارچگی سازی و ادغام شرکت مخابرات استانها در شرکت مخابرات ایران براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۳/۶/۹۵ شرکت مخابرات ایران که با عنایت بر این مصوبه از تاریخ ۱/۷/۹۵ عنوان « منطقه » جایگزین « شرکت مخابرات استان » شد .

لازم به ذکر است براساس برنامه ره نگاشت پنج ساله تحول، سال ۹۵ آغاز یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت، در سال ۹۶ یکپارچه سازی حوزه ارتباطات ثابت، در سالهای ۹۸-۹۷ یک شرکت و در سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۸ شرکت پیشرو دیجیتال می بایست در شرکت مخابرات ایران اجرا و محقق شود.
راه اندازی و بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رئیس جمهور درشهریور۹۵

شایان ذکر است مخابرات منطقه البرز در ابتدای سال ۹۶ از مخابرات استان تهران جدا شد.