برنامه سالن ورزشی شهید مهدی کلانتری

۲۰ – ۱۵:۳۰
۱۸ : ۳۰ – ۱۷
۱۷ – ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰ – ۱۴
 
ایام هفته
والیبال ستادی
فوتسال ستادی
بدمینتون
فوتسال پیشکسوتان
شروع سانس برادران از
ساعت ۷:۳۰  لغایت ۲۰ می باشد
شنبه – برادران
_
_
بدمینتون
والیبال
شروع سانس خواهران از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۹ می باشد
یکشنبه – خواهران
والیبال ستادی
فوتسال مدیران
فوتسال ستادی
۱۶:۳۰  –  ۱۵
_
 
دوشنبه – برادران
_
_
بدمینتون
والیبال
 
سه شنبه – خواهران
فوتسال ستادی
بدمینتون
فوتسال پیشکسوتان
فوتسال
زیر ساخت
 
چهارشنبه-برادران
_
_
_
_
 
پنج شنبه-خواهران

“ضمنا سالن بدنسازی روزهای زوج تا ساعت ۱۹ فعال می باشد “