اینترانت استانی ( مطمئن ، ایمن ، ارزان )

۱) قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترانت در استان ها

۲) اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی بین ارگان ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی

۳) اتصال به بستر عمومی اینترنت داخل استان ، ارتباط و مشاهده سایت و دیتا سنترهایی که خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند

۴) ایجاد سیستمهای مکانیزه داخلی سازمان ها و شرکت ها (مانند سیستم های اتوماسیون اداری)

۵) ارائه سرویس های داخلی پست الکترونیک ، Web، FTP Messaging

۶) مشاهده دوربین های مدار بسته

۷) اتصال سامانه های حسابداری وانبارفروشگاههای زنجیره ای

۸) سرویس دهی به متقاضیان حقوقی و حقیقی دارای مجوز کسب و کار بر روی بستر زوج سیم و فیبراختصاصی