مشتری گرامی شما می توانید از روشهای ذیل با اداره روابط عمومی مخابرات منطقه البرز ارتباط برقرار نمائید .

 

۱) تماس از طریق شماره تلفنهای  ۳۲۵۷۵۱۴۲ ، ۳۲۵۷۵۱۴۳

۲) ارسال ایمیل به آدرس smorteza55@tci.ir

۳) مراجعه به آدرس : کرج – میدان طالقانی – بلوار تعاون – خ فرهنگ – اداره مخابرات منطقه البرز

کدپستی : ۷۹۴۵۹ – ۳۱۴۹۷

۴) تماس با شماره ۲۰۲۱  واحد ارتباط مردمی

 

همچنین می توانید از طریق فرم تماس زیر با اداره روابط عمومی مخابرات منطقه البرز ارتباط برقرار کنید: