آدرس و شماره تماس مراکز فروش

نام مرکز/ نقطه فروش
آدرس
شماره تلفن (کد۰۲۶)
ساعت کاری
نصر آبادی+رشیدی +کوثر
کرج خیابان شهید بهشتی خیابان آبان
۲۶۳۲۲۵۲۰۲۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهدای نظر آباد
 
نظرآباد خ مدرس جنب ترمینال 
 
 
۲۶۴۵۳۵۲۹۹۹
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
آیت ا… طالقانی
کرج عظیمیه میدان طالقانی روبروی شهرداری منطقه ۱
۲۶۳۲۵۴۶۰۳۰
۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
شهید کاظمی 
کرج، بلوار چمران میدان امام حسین ساسانی
۲۶۳۲۸۲۶۳۰۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
امیرکبیر+قائم
کرج، کیانمهر بلوار امیرکبیر نرسیده به میدان
۲۶۳۳۲۱۸۴۰۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید آثاری
کرج مهرشهر بلوار چهار باندی جنب شهرداری 
۲۶۳۳۴۰۶۵۶۶
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید فهمیده
کرج انتهای ۴۵ متری گلشهر نبش خیابان بزرگمهر روبروی پمپ بنزین گلشهر
۲۶۳۳۵۵۵۵۶۰
۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
شهیدان غیاثی
کرج باغستان بوستان ۱۴
۲۶۳۴۳۰۵۵۵۵
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید رجائی
کرج رجائی شهر فلکه اول جنب ساختمان نیکامال کوچه آرش
۲۶۳۴۲۰۹۷۵۷
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهیدان لطفی
کرج جاده چالوس روستای آسارا
۲۶۳۵۲۴۰۳۶۲
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
ثار اله+اندرزگو
کرج، حصارک خیابان ایران زمین
۲۶۳۴۵۴۱۰۰۳
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید قندی+آوینی
کرج کمالشهر خ شهرداری نرسیده به شهرداری 
۲۶۳۴۷۲۱۰۰۵
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهدای گرمدره
کرج گرمدره بعد از ریل آهن
۲۶۳۶۱۰۶۹۱۱
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهدای مشکین دشت+کولیوند
مشکین دشت خیابان هدایتکار خیابان مرادی 
۲۶۳۶۲۱۴۱۰۳
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید کریم زاده
ولد آباد خیابان ۲۲ بهمن خیابان شهدا جنب مدرسه تقوی
۲۶۳۶۳۲۱۰۴۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید صدوقی+خوش طینت
فردیس فلکه چهارم خیابان ۱۷ شرقی 
۲۶۳۶۵۴۵۵۵۵
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
خاتم الانبیاء
فردیس جاده ملارد خیابان ارم
۲۶۳۶۶۵۵۰۰۸
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهدای ماهدشت
کرج بلوار اصلی خیابان شهید رحمانی 
۲۶۳۷۳۱۴۹۰۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید سلطانی 
اشتهارد خیابان اصلی
۲۶۳۷۷۲۰۲۴۴
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهیدان بغدادی
ساوجبلاغ هشتگرد خیابان راه آهن خیابان شریعتی 
۲۶۴۴۲۲۵۷۴۷
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید قناعت
ساوجبلاغ شهر جدید هشتگرد بعد از میدان شهید دری به طرف مسجد
۲۶۴۴۲۵۳۲۰۰
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
شهید مهرانی
ساوجبلاغ، چندار بلوار امام خمینی 
۲۶۴۴۳۲۵۵۵۶
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
چهار باغ
ساوجبلاغ، بلوار امام روبروی پاسگاه 
۲۶۴۴۵۶۳۲۰۱
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰
طالقان 
طالقان، شهرک طالقان
۲۶۴۴۷۲۲۱۱۵
۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰