آدرس و شماره تماس شرکت کمک رسان ایران (sos)

آدرس شرکت : کرج – خیابان درختی – بعداز سه راه تهران – ساختمان آراد – روبروی دبیرستان غیر دولتی  حضرت امیر – طبقه دوم – واحد ۳  کدپستی : ۳۱۳۷۷۸۳۳۹۶

شماره تماس شرکت :     ۳۳۵۵۲۶۳۳    – ۳۳۵۰۰۴۹۹  – ۳۳۵۰۹۶۷۷  – ۳۳۵۰۷۷۶۷

شماره فاکس : ۳۳۵۰۹۹۰۶   

شماره های ذیل نیز در روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری پاسخ گوی همکاران خواهد بود .

۱ – شبانه روزی در تمامی ساعات و ایام ۳۹- ۸۸۶۴۸۴۲۱ (داخلی صفر )

۲- شماره تلفن ۸۸۶۴۸۶۴۰ در ایام تعطیل و خارج از وقت اداری (از ساعت ۲۰)

۳- شماره فکس ۲-۸۸۶۴۸۶۶۱ و ۸۸۶۴۸۴۹۳